CENTRUM VNITROPODNIKOVÝCH SLUŽEB KOOPERACE

Projekt CENTRUM VNITROPODNIKOVÝCH SLUŽEB KOOPERACE, registrační číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_006/0004272.

Příjemce dotace: KOOPERACE, a.s.

Anotace projektu:  Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění spektra nabízených služeb společnosti Kooperace a.s.  pro stávající i nové klienty v návaznosti na současné výrobní aktivity společnosti. Portfolio nově poskytovaných služeb bude zahrnovat zejména následující činnosti:

a) účetní poradenství,
b) finanční řízení a reporting,
c) manažerské poradenství.

Značným nefinančním benefitem projektu je rovněž vytvoření min. 24 nových pracovních míst, což se pozitivně projeví na zaměstnanosti v regionu Třebíče.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde.