Výživa nosnic krmnými směsmi v domácích podmínkách

Nosnice se nám zdají být ve svých nárocích velmi skromné. Můžeme snadno nabýt dojmu, že si vystačí s oštipováním mladé zelené trávy, občas zpestřeným sezobnutím slimáčka či brouka. A abychom neměli špatné svědomí, nasypeme jim trochu šrotu se zamíchanými domácími zbytky nebo třeba staré pečivo. A výsledek je každý den jedno vejce, chutný, zdravý a ekologický domácí produkt. Ale nic není tak vzdálené pravdě. Nosnice lehkých plemen váží od 2,0 až do 2,5 kg, obvykle cca 2,2 kg. Hmotnost vajec od 56 g do 63 g, při denní spotřebě kompletní směsi 140 až 148 g krmiva. Protože nám na první pohled tato čísla mnoho neřeknou, přeneseme si je do srozumitelnější podoby.  Hmotnost vejce je cca 3% z hmotnosti nosnice. Hmotnost dojnice je obvykle 550 kg, tele po porodu váží asi 35 kg, tedy zhruba 6 %. V praxi se rodí 1 tele za rok. Zkusme si představit porod telete každý druhý den. Je to naprostý nesmysl, ale představme si, jak intenzivní by musela být výživa krávy, aby dokázala to, co každá slepice. Vrchol přírůstku býků je cca 1,6 – 2 kg. Že by býk o hmotnosti 300 kg vytvořil denně přírůstek tři procenta své hmotnosti, tedy 9 kg? Nesmysl nebo ne, nosnice něco podobného dokáže.

Vejce správně krmené nosnice obsahují 12 % nejhodnotnější bílkoviny, jakou výživa zná, dále značné množství energie (11 % tuku) a kompletní řadu vitaminů. Pravda, nosnice bude snášet, i když jí řada živin bude chybět. Zpočátku je bude dodávat ze své tělesné podstaty a to na ní bude také znát. Později o ně musí „šidit“ vejce, která napřed budou stále menší, později v nich bude uloženo méně živin. To je základní rozpor ekologické výživy. Protože pro živočišný i rostlinný organizmus bez výjimky platí: nedáš, nedostaneš. Takže, paradoxně, nosnice krmené v dostatečné míře kvalitními směsmi budou snášet vejce větší a s vyšším obsahem živin než ty, které vesele a šťastně pobíhají po malém výběhu s omezeným výnosem trávy a dávno vychytanými slimáky, brouky a žížalami.

Krmné směsi mají takové složení, které odpovídá nárokům látkové výměny, věku a produkci zvířat. Potřeby zvířat jsou dávno prozkoumány v krmivářských pokusech, kdy kvalifikovaní lidé mnoha lety prověřené praktické poznatky zpracovávají moderními vědeckými metodami.  Výsledkem jsou normy živin, neboli soubor hodnot určujících, co a přesně v jakém množství musí krmná směs obsahovat. Víme také, kolik krmiva zvíře denně přijme. Proto jsou krmiva vyrobená na míchárnách krmných směsí vyrobena tak, aby dávaly předpoklad maximální produkce a udržení zdraví i schopnosti reprodukce chovaných zvířat.

Buďme věcní: nosnice lehkého až středně těžkého plemene denně potřebuje cca 110 – 120 g kvalitní směsi. To umožní produkci 320 vajec za 320 dní s potřebou 38 kg směsi. Drobné přilepšení malým množstvím obilných šrotů nebo mladé zelené píce není na škodu. Ale chceme-li mít zdravé a spolehlivé produkce schopné slepice, zkrmujme jako základ dostatečné množství kvalitní krmné směsi. 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde.